0 0 0
 
     
 
 
Top.LV

Limbažu novada ģimnāzija, Latvija (Limbaži)

Objekta veids: skola

Objektu atklāja: uudensmeita | Atklāts: 4.12.2009 | Objekta komentāri: 0

 

Limbažu novada ģimnāzija, Latvija (Limbaži)

 

 

Info:
l1vsk.limbazi.edu.lv

 

Skola īsteno:
* pamatizglītības programmu 1. – 9. klasei,
* vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu 10. – 12. klašu skolēniem,
* vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu 10. – 12. klašu skolēniem.
Padziļināti iespējams apgūt:
* Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā padziļināti tiek mācīta latviešu valoda un literatūra, kā arī pirmā svešvaloda. Programmā obligāta ir arī trešās svešvalodas apguve.
*Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā padziļināti tiek mācīta matemātika. Šajā programmā divus gadus mācās programmēšanas pamatus, ir pilni kursi fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Tiek apgūta tehniskā grafika.
Interešu izglītība:
Skolā darbojas 1. – 4. klašu koris un ansamblis, 5. – 8. klašu koris, 5. – 9. klašu ansamblis, vidusskolas koris, sporta deju pulciņš 1. – 4. klasēm, literārais žurnāls „Zilie putni”, kurss „Starptautiskās attiecības un Latvijas ārpolitika” vidusskolēniem, tiek apgūta zviedru valoda, ir nodarbības tūrisma menedžmentā 10. – 12. klasei. Ir mājturības pulciņi dažādām klašu grupām, VFS grupas, datoriemaņu veidošanas pulciņi 2. – 4. klasei, aerobika un ritmika, pulciņš „Lego Mindstrom”(roboti), vizuālās mākslas pulciņš 1. – 9. klasei, programmēšanas pamati 7. – 9. klasei, vides pulciņš starptautiskā projekta GLOBE ietvaros.
Jaunumi:
*Ir iegādāti jauni datori vienam no datorkabinetiem, sakārtota ventilācijas sistēma mājturības kabinetā un virtuvē, ievilkta ugunsdrošības signalizācija visā skolā.
*Esam pieteikti ERAF projekta aktivitātei „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”, kuras ietvaros tiks veikti uzlabojumi matemātikas, ķīmijas, bioloģijas un fizikas kabinetos.
*Skolas komanda skolotājas Līgas Rudzītes vadībā piedalās starptautiskā projektā „Euro Forest” (izglītības projekta Comenius ietvaros). Tā ir sadarbība ar skolēniem no Francijas, Beļģijas, Zviedrijas un Turcijas. 2008. gada pavasarī komanda viesojās Francijā, bet 2009. gada pavasarī kopēju tikšanos organizēs Zvierija.
*Ir uzsākts jauns sadarbības projekts „The Baltic Exchange 2008” ar skolēnu grupu no Zviedrijas Varnamo ģimnāzijas. Projekta mērķis – zviedru pēdas Latvijā, svešvalodu apguve, vēstures izzināšana.
Skolēnu skaits 2008./2009. m.g.:
1.-4. klasēs
181
5.-9. klasēs
213
10.-12. klasēs
162
Klašu komplektu skaits: 26
Skolā strādā 2008./2009.m.g.:
Pedagogi
49
Tehniskie darbinieki
17
Ģimnāzija kopš 2011. gada 29. septembra.